Outlook Outlook
Show password
รหัสผ่านจะมีอายุ 180 วัน หลังจากนั้นจะบังคับให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ รหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
ประกอบด้วยอักษรตัวเล็ก/ตัวใหญ่/ตัวเลข/อักขระพิเศษและห้ามมีชื่อหรือนามสกุลอยู่ใน Password
กรณีลืมรหัสผ่านหรือต้องการสอบถามข้อขัดข้องการเข้าใช้งานอีเมล ทอ. กรุณาแอดไลน์ไอดี @rtaf เพื่อสอบถามข้อมูลแอดมิน
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูวิธีใช้งาน(LINE@)
นอกเวลาราชการ รับแจ้งปัญหาทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ support@rtaf.mi.th
กรณีพบปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ทอ. หรือแจ้งซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อขัดข้อง ศคพ.สอ.ทอ.
คู่มือการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทอ. ใหม่
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำเข้าข้อมูลสมัคร
กรณีพบปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ patchasinee@rtaf.mi.th และ infoma@rtaf.mi.th
ดูแลและบริหารจัดการ โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
"เงื่อนไขการให้บริการ"